شهر تاریخی فومن و جاذبه های گردشگری

شهرستان فومن در غرب استان گیلان قرار دارد و دو شهر کوچک مانند شفت و باغ شهر ماکلوان تحت مدیریت این شهرستان میباشند، شهر فومن که در گذشته به فومنات…

ادامه خواندنشهر تاریخی فومن و جاذبه های گردشگری